مرکز آزمون صدای زندگی

مرکز آزمون روانشناسی صدای زندگی

مرکز آزمون صدای زندگی، سامانه ای جامع جهت ثبت آزمون های روان سنجی معتبر و تفسیر آنها می باشد. مراکز درمانی و کلینیک های روانشناسی جهت اطلاع از شرایط عضویت ویژه از طریق راه های ارتباطی موجود با ما در تماس باشید.

پاسخ آزمون ها بلافاصله بعد از پرداخت به شما نشان داده خواهد شد بجز آزمون های ستاره دار که نیاز به تفسیر حضوری نزد روانشناس دارند.سیاست های ما

اطلاعات ثبت شده شما شامل سیاست حریم خصوصی ما می باشد و صرفا برای مشاور یا روانشناس شما در درسترس خواهد بود.* آزمون شخصیت

MMPI-2

این آزمون شامل 370 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون MMPI

* آزمون وسواس

وسواس (OCD)

این آزمون شامل 58 سوال می باشد که باید به سوالات آن بصورت تشریحی پاسخ دهید.

شروع آزمون وسواس

* آزمون طرحواره

طرحواره

این آزمون شامل 75 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون طرحواره


آزمون وسواس

وسواس(MOCI)

این آزمون شامل 30 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون MOCI

آزمون وسواسی

OBQ-44

این آزمون شامل 44 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون OBQ

آزمون وسواسی

OCI-R

این آزمون شامل 18 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات پاسخ دهید.

شروع آزمون OCI

آزمون تاب آوری

TCQ

این آزمون شامل 29سوال می باشد که باید به تمامی سوالات آن پاسخ دهید.

شروع آزمون TCQ

* آزمون شخصیت نئو

NEO (60)

این آزمون شامل 60 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات آن پاسخ دهید.

شروع آزمون NEO

* آزمون استعداد تحصیلی جوانان

MTY (80)

این آزمون شامل 80 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات آن پاسخ دهید.

شروع آزمون MTY

* آزمون استعداد تحصیلی کودکان

MTK (48)

این آزمون شامل 48 سوال می باشد که باید به تمامی سوالات آن پاسخ دهید.

شروع آزمون MTK

*آزمون هالند

Haland

این آزمون شامل تعدادی سوال استعداد یابی به همراه خودسنجی می باشد.

شروع آزمون هالند