سن کودک و نحوه درک او از محیط در نحوه تاثیر گذاری مرگ روی آنها مؤثراست.
اولین قدم در درمان قطعی وسواس فکری شدید شناخت هرچه بهتر آن است. مهم است
همه ی افراد درد را تجربه می کنند. در واقع درد ناگهانی یک هشدار بسیار
طلاق ها می‌توانند بسیار مخرب باشند. اینکه هر بخش از زندگی‌تان را با کسی سهیم
افسردگی و تنهایی احساسات رایجی هستند، اما گاهی اوقات این احساسات می توانند توان فرسا
 
 
۱۳-۰۶-۱۳۹۸
آیا اضطراب فایده‌ای هم دارد؟

آیا اضطراب فایده‌ای هم دارد؟

اضطراب برای بقای حیات انسان امری ضروری است. در واقع اضطراب نوعی درد هیجانی است که همانند درد جسمانی به صورت یک فرایند هشدار‌ دهنده عمل می‌کند. کودکان در سنین […]
021-88583543